Klasy drog publicznych

Klasy drog publicznych Klasy drog publicznych

Klasy drog publicznych

Biorąc pod uwagę obecne rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej pochodzące jeszcze z tamtego stulecia ale nadal aktualne, wydziela się podział na drogi typu drogi autostradowe, ekspresowe, drogi GP czyli główne ruchu przyspieszonego, lokalne, zbiorcze, główne oraz dojazdowe.

– autor artykułu