Parametry techniczne oraz obiekty inżynierskie - S5 Kaczkowo-Korzeńsko

W latach 2009-2014 realizowano projekt budowy drogi ekspresowej Poznań-Wrocław. Warto wiedzieć, jakie parametry techniczne posiada trasa.

klasa S - droga ekspresowa, dwujezdniowa
skrajnia pionowa wynosi 4,7m
długość obwodnicy wynosi 29,2 km (+8,9km)
szerokość jednego pasa ruchu wynosi 3,5m
pas awaryjny o szerokości 2,5
pobocze gruntowe o szerokości 1,25m
pas dzielący o szerokości 5m (opaski 2x0,5m)
korona drogi o szerokości 26,5m
pas drogowy (linie rozgraniczające) o szerokości min. 60m

Nie można zapomnieć o nośności nawierzchni - wynosi ona 11,5 tony/oś, przy kategorii ruchu KR5.


Co dokładnie wybudowano na S5 Kaczkowo-Korzeńsko?

Dzięki realizacji tego projektu udało się znacznie usprawnić ruch pojazdów na wskazanym odcinku. Zbudowano dokładnie 102 obiekty inżynierskie.

img5

Wiadukty:
- (nad drogą S5) - osiem wiaduktów drogowych, w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych
- (w ciągu drogi S5) - trzy wiadukty nad drogą oraz jeden nad linią kolejową
- (nad DK 36) - jeden wiadukt w ciągu drogi powiatowej
- (w ciągu DK 36) - jeden wiadukt nad linią kolejową
- (w ciągu pozostałych dróg) - trzy wiadukty nad liniami kolejowymi

Mosty:
- (w ciągu drogi S5) - jeden most nad rzeką Masłówka
- (w ciągu DK 36) - trzy mosty
- w ciągu drogi dojazdowej - jeden most

Przejścia ekiologiczne:
- (nad drogą S5) - trzy przejścia dla dużej zwierzyny
- trzy przejścia nad liniami kolejowymi

Inne:
- (pod drogą S5 oraz DK 36) - 67 żelbetowych przepustów skrzynkowych
- w ciągu dróg krajowych - dwa przejazdy pod przejściami dla dzikich zwierząt
- (pod drogą S5) - przejazd na rowerowym szlaku
- (pod drogą S5) - przejazd dojazdowej drogi
- (pod drogą S5) - przejście między MOP
- (pod DK 36) - przejazd dojazdowej drogi

Powyższe parametry techniczne oraz obiekty inżynierskie umożliwiają sprawne i bezpieczne poruszanie się na wskazanej trasie. Parametry są zgodne z wszelkimi przepisami ruchu drogowego i zapewniają bezpieczeństwo podróżnym.